Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

AKADEMİK PERSONEL

Dr. Öğr. Üyesi Filiz SARIKAYA PEKACAR (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Pınar ARSLAN