Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

AKADEMİK PERSONEL

Prof. Dr. Ülkü Nihan YAZGAN TAVŞANOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Araş. Gör. Dr. Mihriban ÖZEN