Genel Biyoloji Anabilim Dalı

AKADEMİK PERSONEL

Doç. Dr. İlkay ÇORAK ÖCAL (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Irmak POLAT

Dr. Öğr. Üyesi Cihan ÇİTİL