Botanik Anabilim Dalı

AKADEMİK PERSONEL

Prof. Dr. Tamer KEÇELİ (Anabilim  Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Ebru ÖZDENİZ

Doç. Dr. Ayşenur KAYABAŞ

Araş. Gör. Dr. Bircan TAŞKIRAN