• GÜNCELLENMİŞ AKADEMİK TAKVİM

  Güncellenmiş akademik takvime linkten ulaşabilirsiniz.

  https://karatekin.edu.tr/2019--2020-akademik-takvimi-guncellendi-guncellenen-takvime-gore-universitemiz-senatosu-tarafindan-alinan-kararlar-20279-duyurusu.karatekin

   Ç A N K I R I  K A R A T E K İ N  Ü N İ V E R S İ T E S İ

  2 0 1 9 – 2 0 2 0    A K A D E M İ K    T A K V İ M

  Bahar Dönemi

  23 Mart 2020

  Uzaktan Eğitim Yöntemi ile Teorik Derslerin Başlangıcı

  29 Mayıs 2020

  DERSLERİN BİTİŞİ

  01 Haziran - 21 Haziran 2020

  Uzaktan Eğitim ile Verilemeyen Dersler İçin Yoğunlaştırılmış Eğitim

  22 Haziran - 02 Temmuz 2020

  Yarıyıl Sonu Sınavları (Bütün dersler için)

  22 Haziran - 07 Temmuz 2020

  Yarıyıl Sonu Sınavları Not Girişleri (Bütün dersler için)

  13 - 17 Temmuz 2020

  Bütünleme Sınavları (Bütün dersler için)

  13 - 19 Temmuz 2020

  Bütünleme Sınavları Not Girişleri (Bütün dersler için)

  YAZ DÖNEMİ (AÇILDIĞI TAKTİRDE)

  06 - 24 Temmuz 2020

  Derslerin Açılması, Öğretim Elemanının Tanımlanması ve Ders Programlarının Oluşturulması İşlemleri

  27 - 30 Temmuz 2020

  Ders Ücreti Ödemeleri ve Ders Kayıtları

  04 Ağustos 2020

  DERSLERİN BAŞLAMASI

  04 Eylül 2020

  DERSLERİN BİTİŞİ

  07 - 11 Eylül 2020

  Yarıyıl Sonu Sınavları

  07 - 13 Eylül 2020

  Yarıyıl Sonu Sınavları Not Girişleri

  2 0 2 0 – 2 0 2 1    A K A D E M İ K    T A K V İ M

  Güz Dönemi

  20 - 24 Temmuz 2020

  Ek Sınav (Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Tanınan Sınav (Eğitim Öğretim Yön. 14. maddesinin 5/g bendi gereğince))

  20 - 26 Temmuz 2020

  Ek Sınav Not Girişleri (Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Tanınan Sınav (Eğitim Öğretim Yön. 14. maddesinin 5/g bendi gereğince))