• Botanik Anabilim Dalı

  ANABİLİMDALI BAŞKANI

  Doç. Dr. Melda DÖLARSLAN (V.)

   

  AKADEMİK PERSONEL

  Prof. Dr. Tamer KEÇELİ

   

  İlgi Alanı: Bitki Sistematiği, Briyoloji, Ekoloji, Koruma Biyolojisi, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Korunan Alanlar ve Biyolojik  Çeşitlilik

  Anahtar Kelimeler: Sistematik Botanik, Bitki Ekolojisi, Doğa Koruma, ÇED, Biyoçeşitlilik, Briyofit, Marchantiophyta, Ciğerotu,  Karayosunu

   

  İletişim:
  Tel: 0 376 218 95 37-(Dahili: 8156)

  E-posta: tkeceli@gmail.com

  web: http://websitem.karatekin.edu.tr/tkeceli

  web:

   

   

  Doç. Dr. Melda DÖLARSLAN

   

  İlgi Alanı: Tohumlu Bitki Sistematiği, Bitki Coğrafyası, Bitki Ekolojisi

  Anahtar Kelimeler: Tohumlu Bitki Sistematiği, Bitki Coğrafyası, Bitki Ekolojisi

  İletişim:
  Tel: 0 376 218 95 37-(Dahili: 8157)

  E-posta: mld@karatekin.edu.tr

   

  Doç. Dr. Ebru ÖZDENİZ

   

  İlgi Alanı: Fitososyoloji, Bitki Ekolojisi, Bitki sistematiği    

  Anahtar Kelimeler: Riparian vejetasyon, Sinekoloji, Sistematik botanik

  İletişim:

  Tel: 0 376 218 95 37-(Dahili: 8152)

  E-posta: ebruozdeniz@karatekin.edu.tr

   

  Araş. Gör. Dr. Ayşenur KAYABAŞ

   

  İlgi Alanı: Bitki Ekolojisi, Bitki Ekofizyolojisi, Stres Ekolojisi

  Anahtar Kelimeler: Bitki-Toprak ilişkisi, Edafik Endemizm, Jipsofili, Jips Stresi, Bitkide Uyum Mekanizması.

  İletişim:
  Tel: 0 376 218 95 37-(Dahili: 8165)

  E-posta: aysenurkayabas@karatekin.edu.tr     

               aysenurkayabas06@gmail.com 

  web: https://websitem.karatekin.edu.tr/aysenurkayabas

   

  Araş. Gör. Dr. Bircan TAŞKIRAN

   

  İlgi Alanı: Moleküler Biyoloji, Bitki Genetiği ve Islahı, Biyoistatistik, Biyoinformatik, Enzim Aktivitesi, Yeni Nesil Dizileme Yöntemleri 

  Anahtar Kelimeler: 

  İletişim:

  Tel: 0 376 218 95 37-(Dahili:)

  E-posta: bircantaskiran@karatekin.edu.tr