• Araştıma

   

  BİTKİ HASTALIKLARI VE MİKROBİYOLOJİ ANABİLİMDALI ÖĞRETİM ÜYELERİNİN TAMAMLANMIŞ VE DEVAM EDEN PROJELERİ

  Doç. Dr. Seçil AKILLI

  1. 06B4347004 nolu,Karadeniz Bölgesinde Kestane Kanseri (C. parasitica)’ nin Biyolojik Mücadelesi Üzerine Araştırmalar, Yardımcı Araştırıcı. Ankara Üniv. BAP 105,000TL 2007-2010.

  2.TCP Facility TCP/TUR/3201 “Support to Turkish Government in development and implementation of a Feasibility Study (FS) for management of chestnut blight in chestnuts and other hardwoods”.National Consultant, FAO-60,000$, 2008–2009.

  3.108O888 nolu, Phytophthora türlerinin Karadeniz Bölgesi orman ekosisteminin önemli odunsu taksonlarından Meşe   (Quercus spp.), Kestane (Castanea sativa) ve Orman gülü (Rhododendron spp.) kurumalarındaki rollerinin belirlenmesi.Yardımcı Araştırıcı ,TÜBİTAK- COST Projesi,132,200TL,2009–2012.

  4.TCP/ TUR/615676 ‘Management of chesttnut blight and increased caposity of improving forest healthand vitality. National Consultant, FAO323,000$, 2013-2015.

  5. 111O494 nolu, Phytophthora Türlerinin Marmara Bölgesi Orman Ekosisteminin Önemli Odunsu Taksonlarından, Kestane (Castanea Sativa)Kurumalarındaki Rollerinin belirlenmesi .Yard. Doç. Dr. Seçil AKILLI Yürütücü TÜBİTAK-1002 projesi 22.850TL, 2011-2012

   

  BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİMDALI

  ÖĞRETİM ÜYELERİNİN TAMAMLANMIŞ VE DEVAM EDEN PROJELERİ

   

      Yrd. Doç. Dr. Mehmet SEZGİN

   

  MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİMDALI

  ÖĞRETİM ÜYELERİNİN TAMAMLANMIŞ VE DEVAM EDEN PROJELERİ

   

  Doç. Dr. Sezer OKAY

  Uluslararası:

  International Olive Genome Consortium - Uluslararası Zeytin Genom Konsorsiyumu (http://olivegenome.karatekin.edu.tr/)

   1. Development of new vaccine strategies of utility in animal health. İspanya Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen İspanya-Türkiye işbirliğinde uluslararası proje. (Araştırmacı, Tamamlandı)

   Ulusal:

   1. Haşhaş (Papaver somniferum L.)`da tebain üretim mekanizmasının bütün transkriptom düzeyinde incelenmesi. TÜBİTAK TBAG. (Yürütücü, Devam)

  2. Ekmeklik buğdayda transkriptom ve metabolom analizleri kullanılarak kuraklık ve yüksek sıcaklık stresine dayanıklı çesit ıslahı. TÜBİTAK TOVAG. (Araştırmacı, Devam)

  3. Yeni nesil dizileme ile Zeytin`in (Olea europaea L.) tüm genom ve transkriptom dizilemesi. TÜBİTAK TOVAG. (Araştırmacı, Devam)

  4. Yeni nesil dizileme araçlarıyla zeytin (Olea europaea L.) meyve sapının transkriptom analizi. OMÜ BAP. (Araştırmacı, Devam)

   5. Genetik manipulasyonlarla Bacillus thuringiensis alttür tenebrionis`in larvisidal aktivitesinin ve spektrumunun artırılması. TÜBİTAK TBAG. (Araştırmacı, Tamamlandı)

   6. Cloning of chitinase A (chiA) gene from Serratia marcescens Bn10 and its expression in Coleoptera-specific Bacillus thuringiensis. ÖYP-DPT destekli proje. (Araştırmacı, Tamamlandı)

   

  Doç. Dr. Mine TÜRKTAŞ

  1.TÜBİTAK 1001 Projesi (2013-2016): Yeni Nesil Dizileme İle Zeytin`in (Olea europaea L.) Tüm Genom ve Transkriptom Dizilemesi (Yürütücü)

  2.TÜBİTAK 1003 Projesi (2013-2016): Ekmeklik Buğdayda Transkriptom ve Metabolom Analizleri Kullanılarak Kuraklık ve Yüksek Sıcaklık Stresine Dayanıklı Çeşit Islahı (Araştırmacı)

  3.TÜBİTAK KAMAG 1007 Projesi (2011 - 2012): Türkiye Geofitlerinin Kültüre Alınması Yeni Tür ve Çeşitlerin İlgili Sektörlere Kazandırılması (Doktora Sonrası Bursiyeri)

  4.7. Çerçeve Projesi (2010 - 2011):  TriticeaeGenome (Araştırmacı)

  5. TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi (2010 - 2011): Proteom Analizi Yaklaşımıyla Yabani Emmer Buğdayında Kuraklık Stresiyle Değişiklik Gösteren Proteinlerin Saptanması (Araştırmacı)

  6. Vienna Science and Technology Fund Project (2004 – 2007): Genomics for a better environment: Molecular mechanisms involved in the metal accumulation by Salix caprea and associated microorganisms (Doktora Çalışması)