• 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ BİYOLOJİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ SEMİNER TARİHLERİ

  BİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2019-2020 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ SEMİNER PROGRAMI

   

  Öğrenci No:

  Öğrenci

  Seminer Konusu

  Tarih

  Saat

  Yer

  Danışman

  198104315

  KHALAF MOHAMMED  KHALAF  KHALAF

  Selülozik atık kullanılarak laboratuvar aşamasında biyoyakıt üretimi

  15.05.2020

  11:00

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Doç.Dr.

  Melda DÖLARSLAN

  198104337

  IDRISS ALI IBRAHIM ALI IBRAHIM

   

  Biyoteknolojide embriyo kültürü ve uygulamaları

  18.05.2020

  11:00

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Dr. Öğr. Üy.    

     Mehmet SEZGİN

  198104036

  HUDA HAYDER ABBAS ABBAS

  Antibiyotiğe dirençli bakterilerin tanımlanması ve farklılaştırılmasında PCR yönteminin kullanılması

  18.05.2020

  11:30

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Dr. Öğr. Üy.            Mehmet SEZGİN

  198104313

  MUSAAB MOHAMMED HUSSEIN

  AL-SAMMARRAIE

  Tıbbi Viroloji

  18.05.2020

  12:00

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Dr. Öğr. Üy               Mehmet SEZGİN

  198104314

  ALI SARMAD MAJEED                         AL-NAISANI

  Kuş Gribi

  18.05.2020

  12:30

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Dr. Öğr. Üy                Mehmet SEZGİN

  198104324

  NOOR AYAD ABDULQADER       

  AL-RIFAIE

  Çölyak hastalarında interlökin 10 (IL_10) genetik polimorfizmleri ve serum düzeyleri arasındaki ilişki

  18.05.2020

  13:00

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Dr. Öğr. Üy                  Mehmet SEZGİN

  198104343

  GHUFRAN YOUNUS KHAIRULLAH ALQARAGULI

  Enterobacteriaceae (Citrobacter freundii ve Enterobacter cloca) klinik izolatlarında betalaktamaz direncinin moleküler temeli olarak belirlenmesi

  18.05.2020

  13:30

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Dr. Öğr. Üy                   Mehmet SEZGİN

  198104345

  ABDULRAHMAN MAHMOOD ATTALLAH

  D Vitamini Reseptör Gen Polimorfizmi ve Tip 2 Diyabet Birlikteliğinin İncelenmesi

  18.05.2020

  14:00

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Dr. Öğr. Üy                    Mehmet SEZGİN

  198104346

  Ali Ahmed Abdulridha

  Tüberkiloz

  18.05.2020

  14:30

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Dr. Öğr. Üy                    Mehmet SEZGİN

  188104007

  Ibtıhal Irzooqee Abbas

  Otizm Spektrum Bozukluğunda Tükürük Biyobelirteçlerinin Pilot Proteomik Analizi

  20.05.2020

  09.00

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

   

  Dr. Öğr. Üy.

  İlkay ÇORAK ÖCAL                 

  198104312

  Ahmed Talıp Albduladheem Abduladheem

  Bakteriyel Ve Viral Enfeksiyonların Tanısında Kullanılan Yeni Hızlı Moleküler Yöntemler

  20.05.2020

  09.30

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Dr. Öğr. Üy.

  İlkay ÇORAK ÖCAL                 

  198104318

  Sarah Kamıl Abdullah Al-Hadeethı

  Bakteriyel Enfeksiyonlar ve Kanser

  20.05.2020

  10.00

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Dr. Öğr. Üy.

  İlkay ÇORAK ÖCAL                 

  198104328

  Abdulrazzaq Jumaah Hammad Hammad

  Salmonella`nın antibiyotik direncisi ile insan sağlığını üzerine etkisinin moleküler karakerizasyonu 

  20.05.2020

  10.30

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Dr. Öğr. Üy.

  İlkay ÇORAK ÖCAL                 

  198104329

  Rana Hasan Alı Alı

  Staphylococcus aureus `un insan sağlığını üzerindeki patogenez ve etkisi       

  20.05.2020

  11.00

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Dr. Öğr. Üy.

  İlkay ÇORAK ÖCAL                 

  198104332

  Sumaya Jabbar Karıem Askar

  BD GeneOhm VanR Testi kullanılarak rektal ve dışkı örneklerinde vankomisine dirençli enterokokların moleküler tanımlanması

  20.05.2020

  11.30

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Dr. Öğr. Üy.

  İlkay ÇORAK ÖCAL                 

  198104333

  Sınan Abdullah Alı Alı

  Okul çocuklarından izole edilen Candida albicans`ın moleküler analizi

  20.05.2020

  12.00

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Dr. Öğr. Üy.

  İlkay ÇORAK ÖCAL                 

  198104334

  Mustfa Mohsın Hameed Al-Karawı

  Antibiyotik Direnci Mekanizmaları

  20.05.2020

  12.30

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Dr. Öğr. Üy.

  İlkay ÇORAK ÖCAL                 

  198184304

  Hadeel Abduljabbar Abbas Al-Mafrachı

  Balıkların önemli Viral Hastalıkları 

  20.05.2020

  13:00

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Dr. Öğr. Üy.

  İlkay ÇORAK ÖCAL                 

  188104043  

  Mohsın Razzaq Azeez Razzaq 

  Yanık enfeksiyonu olan hastalardan izole edilen Klebsiella`nın fenotipik ve genotipik karakterizasyonu

  20.05.2020

  13.30

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Dr. Öğr. Üy.

  İlkay ÇORAK ÖCAL                 

  198104322

  IBRAHIM NABEEL ABDULRAZZAQ ALTAIE

  Helicobacter pylorii  nin artrit ile ilişkisi

  20.05.2020

  14:00

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Dr. Öğr. Üy.

  Filiz SARIKAYA PEKACAR

  198104326

  AHMED NAFEA OBAID OBAID

  Pseudomonas aeruginos da

  biyofilm virülans genleri üretimi üzerinde nanopartiküllerin etkisinin değerlendirilmesi.

  20.05.2020

  14.30

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Dr. Öğr. Üy.

  Filiz SARIKAYA PEKACAR

  198104327

  SAMEER ABDULRAZZAQ ALI ALI

  Sistit hastalığına neden olan bakteri ve virulans faktörleri

  20.05.2020

  15.00

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Dr. Öğr. Üy.

  Filiz SARIKAYA PEKACAR

  198104335

  SURRI FARIS SUBHI HAYYAW

  Acinetobacter baumannii nin genotiplemesi

  20.05.2020

  15.30

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Dr. Öğr. Üy.

  Filiz SARIKAYA PEKACAR

  198104309

  Samim abbas Al- turabi

  Escherichia coli İçeren İdrar Yolu Enfeksiyonlarına Doğuştan Bağışıklık Yanıtı.

  21.05.2020

  11:00

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Prof. Dr.

  Seçil AKILLI ŞİMŞEK

  198184302

  Ali Salam

  Kromozom Anormallikleri

  21.05.2020

  11:30

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Prof. Dr.

  Seçil AKILLI ŞİMŞEK

  198184307

  Riyam Hasan Tuama Al-Darraji

  Mikotoksinler

  21.05.2020

  12:00

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Prof. Dr.

  Seçil AKILLI ŞİMŞEK

  188184007

  Ahmed Hmoud 

  Papillomavirus (HPV), Herpes Simples (HSV), Epstein Barr Virus (EBV), Cytomegalovirus (CMV)’Nin Serolojik Ve Moleküler Çalışmalarla Kadınlarda Meme Kanseri Gelişimindeki Rolü

  21.05.2020

  12:30

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Prof. Dr.

  Seçil AKILLI ŞİMŞEK

  188184009

  Bilal Fadil Zakariya Al-Azzawi

  Meme Kanserinin Değerlendirilmesinde Yeni Bir Parametre Önerisi Olarak İnterlökinler

  21.05.2020

  13:00

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Prof. Dr.

  Seçil AKILLI ŞİMŞEK

  198104303

  Rana Naser

  Büyük Histo-Uyumluluk Komplekslerinin Hücresel İmmün Yanıtta Rolü

  21.05.2020

  13:30

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Prof. Dr.

  Seçil AKILLI ŞİMŞEK

  198104336

  Dhuha Yahya Raheem

  Staphylococcus`un Tespiti İçin Yeni Multipleks PCR

  21.05.2020

  14:00

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Prof. Dr.

  Seçil AKILLI ŞİMŞEK

  198104325

  Mareh Dheyaa Zakı BAREM,

  Spondiloarthopat İle İlişkili Üveitin Moleküler Çalışması

  21.05.2020

  14.30

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Prof. Dr.

  Seçil AKILLI ŞİMŞEK

  198104308

  Fatimah Younus Zenalabdin

  Uyuşturucuya Dirençli İnsan Patojenik Bakterilerinin Moleküler Tespiti Ve Tıbbi Otlar İle Kontrolleri

  21.05.2020

  15.00

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Prof. Dr.

  Seçil AKILLI ŞİMŞEK

   

  198104348

   

  Hussam Abbas Saleh

   

  Bağırsak Bakterileri

   

  21.05.2020

   

  15.30

   

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

   

  Prof. Dr.

  Seçil AKILLI ŞİMŞEK

   

  198104305

   

  Shahad Naser Hammood Al-Naseri

   

  Bağışıklık Reaksiyonlarının Tümörlerle İlişkisi

   

  21.05.2020

   

  16:00

   

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

   

  Prof. Dr.

  Seçil AKILLI ŞİMŞEK

  198104311

  BASIM JASIM MOHAMMED ALKHADHAR

  Ülser hastalarından izole edilen Helicobacter pylori virülens genleri üzerine moleküler çalışmalar

  22.05.2020

  10.00

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Prof. Dr. Tamer KEÇELİ

  198104319

  ALI MOHAMMED ABED MUSTAFA MUSTAFA

  Bitkilerin abiyotik stres koşullarına verdiği tepkiler

  22.05.2020

  10.30

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Prof. Dr. Tamer KEÇELİ

  198104320

  WAHBI ABDULRAZZAQ SARHAD SARHAD

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda Hepatit C Virüsünün (HCV) moleküler ve immünolojik tespiti

  22.05.2020

  11.00

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Prof. Dr. Tamer KEÇELİ

  198104321

  NAHD SHAREEF MADHLOOM MADHLOOM

  Solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan Mycoplasma türlerinin moleküler tespiti

  22.05.2020

  11.30

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Prof. Dr. Tamer KEÇELİ

  198104330

  HUSSEIN LATEEF JAWAD JAWAD

  Kronik yara enfeksiyonlarında Pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcus aureus`un rolü

  22.05.2020

  14.00

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Prof. Dr. Tamer KEÇELİ

  188184008

  SHAIMA MUSTAFA GATTAL ALBAYATI

  Kadınlarda kandida enfeksiyonlarına yatkınlığın belirlenmesi için moleküler ve immünolojik çalışmalar

  22.05.2020

  14.30

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Prof. Dr. Tamer KEÇELİ

  198184300

  YASIR JALIL OAREED AL-SHUELI

  Staphylococcus aureus’un virülens faktörleri

  22.05.2020

  15.00

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Prof. Dr. Tamer KEÇELİ

  198184303

  MUHAMMED ABDULAZIZ AHMED AHMED

  Sepsis ve prokalsitonin

  22.05.2020

  15.30

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Prof. Dr. Tamer KEÇELİ

   

  Öğrenci

  Seminer Konusu

  Tarih

  Saat

  Yer

  Danışman

   

  AHMED MAHER HAMMOOD HAMMOOD

  Enfeksiyon hastalıklarında moleküler biyolojinin klinik uygulamaları

  18.05.2020

  10:30

  Sağlık Bilimleri  Fakültesi

  Konferans Salonu

  Prof. Dr. Özcan ÖZKAN

   

  MOHAMMED DREHM ALI AL-GATTAN

  Diyabetin kan parametreleri üzerine etkisi

  18.05.2020

  11:30

  Sağlık Bilimleri  Fakültesi

  Konferans Salonu

  Prof. Dr. Özcan ÖZKAN

   

  ABDULATEEF ABDULQADER HAMMOOD HAMMOOD

  Dermatophyte fungi: Enfeksiyonlar, Tanı ve Tedavi

  18.05.2020

  12:30

  Sağlık Bilimleri  Fakültesi

  Konferans Salonu

  Prof. Dr. Özcan ÖZKAN

   

  ALI MOHSIN JAWAD ALRUDAINI

  VİRÜSLERİN İLAÇLARA KARŞI DİRENÇ MEKANİZMALARI

  18.05.2020

  15:00

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Dr. Öğr. Üy. Mehmet SEZGİN

   

  Ali Mohammed Yas Aldulaimi

  Klinik vakalardan izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının metisiline direncinin saptanması ve karakterizasyonu

  28.05.2020

  09:30

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Doç. Dr. Mine TÜRKTAŞ ERKEN

   

  Sarmad Falah Hasan Alobaidi

  Hepatit C Enfeksiyonunun Tip 2 Diyabet İle İlişkisi

  28.05.2020

  10:30

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Doç. Dr. Mine TÜRKTAŞ ERKEN

   

  Thaer Mahmood Hamad Al-Janabi

  Bakteriler`de algD gen ifadesi incelenmesi

  28.05.2020

  11:30

  Fen Fakültesi

  Konferans Salonu

  Doç. Dr. Mine TÜRKTAŞ ERKEN