Kişiler

AKADEMİK PERSONEL

Bitki Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri:

Doç. Dr. Seçil AKILLI

Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül ERŞAHİN ŞİMŞEK

Botanik Anabilim Dalı Öğretim üyeleri:

Prof. Dr. Tamer KEÇELİ

Dr. Öğr. Üyesi Melda DÖLARSLAN

Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri:

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SEZGİN

Genel Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Oral DÜZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi İlkay ÇORAK ÖCAL

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri:

Doç. Dr. Mine TÜRKTAŞ

Doç. Dr. Sezer OKAY

Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri:

Doç. Dr. Özcan ÖZKAN

Dr. Öğr. Üyesi Tarkan YORULMAZ

 

İDARİ PERSONEL

Bölüm Sekreteri

Nazife Yıldız GÜL