Genel Biyoloji Anabilim Dalı

ANABİLİMDALI  BAŞKANI


Dr. Öğr. Üyesi İlkay  ÇORAK ÖCAL
 
AKADEMİK PERSONEL

Doç. Dr. Oral DÜZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi İlkay  ÇORAK ÖCAL

Araş. Gör. Dr. Irmak POLAT

Araş. Gör. Dr. Dilek ATEŞŞAHİN