Genel Biyoloji Anabilim Dalı

ANABİLİMDALI  BAŞKANI


Yrd. Doç. Dr. İlkay  ÇORAK ÖCAL
 
AKADEMİK PERSONEL

Doç. Dr. Oral DÜZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. İlkay  ÇORAK ÖCAL

Araş. Gör. Irmak YILMAZ

Araş. Gör. Dilek ARSLAN